SBĚR DAT Z MĚŘIDEL

Kvalita » Monitorování » SPC »

SPC-Drv
SPC-Drv SPC-Drv
Print
Kód:
Data mohou být do SPC přenášena z mnoha typů digitálních měřidel. Běžná měřidla jako posuvky, výškoměry apod. mohou být použita přímo pro vkládání jednotlivých hodnot. Z měřicích automatů, třísouřadnicových měřicích strojů a podobných zařízení mohou být importovány celé dávky naměřených dat najednou. Data lze také importovat i exportovat ve formátu AQDEF / Q-DAS.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí