Kvalita » Monitorování » Vstupní kontrola »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Účelem modulu Vstupní kontrola je monitorování, evidence, řízení a uvolňování vstupujících výrobků, materiálů, hodnocení parametrů a znaků jakosti na základě zpracovaného kontrolního plánu pomocí modulu Kontrolní a technické postupy.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí