HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH VARIABILNÍCH ZNAKŮ

Kvalita » Monitorování » Vstupní kontrola »

IIN-Eval
IncInspec_eng_Eval IIN-Eval
Print
Kód:
Vyhodnocení základních statistických parametrů x - průměrná hodnota s - směrodatná odchylka Max maximální naměřená hodnota Min minimální naměřená hodnota Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti Grafické hodnocení naměřených hodnot Graf naměřených dat Histogram

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí