Kvalita » Monitorování » Výstupní kontrola »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Účelem modulu Výstupní kontrola je monitorování, evidence a hodnocení výstupních výrobků a hodnocení parametrů, znaků jakosti na základě zpracovaného kontrolního plánu pomocí modulu Kontrolní a technické postupy. Modul umožňuje verifikaci splnění stanovených požadavků na výrobky/služby dodávané zákazníkovi s možností tisku atestů a předávacích protokolů a jejich dlouhodobé archivování v elektronické podobě.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí