STANOVENÍ PŘÍČINY

Kvalita » Neshody » Global 8D Report »

G8D Stanoveni pricin
EN_G8D_05 G8D Stanoveni pricin
Print
Kód:
Příčiny lze stanovit pomocí třídníku příčin, který je společný pro více modulů Palstat CAQ. Postup stanovení příčiny: Stanovit a posoudit základní příčinu problému porovnáním všech možných příčin vyplývajících z popisu problému a ověřit údaje. Zajistit místo v procesu, kde měl být problém zjištěn a zachycen (bod úniku) a ověřit že se jedná o správné místo. Zabezpečit izolaci tohoto místa z procesů.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí