ZÁKLADNÍ SEZNAM NESHOD/STOPKARET

Kvalita » Neshody » Global 8D Report »

G8D seznam
EN_G8D_02 G8D seznam
Print
Kód:
Seznam - základní informace o evidovaných neshodách. Možnost uživatelského nastavení zobrazených položek v seznamu, filtrování a seskupování dle libovolných kritérií.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí