ZÁZNAM O NESHODĚ STOPKARTA

Kvalita » Neshody » Global 8D Report »

G8D detail
EN_G8D_04 G8D detail
Print
Kód:
Záložka pro zápis informací o neshodě a jmenování řešitelského týmu. Stanovení Nouzového/okamžitého opatření, Dočasného opatření, Záznam o vadě/neshody propojení na centrální číselník. Pro podrobný popis vad/neshod je možnost připojit přídavný modul přílohy, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty jako např.: Záznamy z jednání, Protokoly, Fotodokumentace apod.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí