ISHIKAWŮV DIAGRAM

Kvalita » Neshody » Analýza příčin »

ISH - DIAGRAM
ISH - DIAGRAM EN_ISH_03
Print
Kód:
Analýzy příčin je možno zobrazit ve formě Ishikawova diagramu.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí