PŘEDPISY, PRO JEJICHŽ UPLATNĚNÍ JE MODUL VYUŽITELNÝ

Kvalita » Neshody » Analýza příčin »

Print
Kód:
Naplňuje požadavky na metodiku nazývanou Diagram rybí kost nebo také známý jako Diagram příčin a následků. Tato metodika je například popsána v předpisu VDA 4 nebo v knize Analýza kořenových příčin od Björna Andersena a Toma Fagerhauga

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí