PRŮBĚH PROVÁDĚNÍ

Kvalita » Neshody » Analýza příčin »

ISH - analyza
EN_ISH_02 ISH - analyza
Print
Kód:
1. Založení záznamu o analýze, definování následku a případných dalších identifikačních znaků řešené problematiky. 2. Stanovení hlavních kategorií příčin daného problému (hlavních větví stromového diagramu například v souladu s Shewhartovým pojetím procesu - 6M). 3. Brainstorming všech možných dílčích příčin a jejich zapsání do diagramu.4. Ohodnocení závažnosti jednotlivých příčin formou obodování. 5. Analýza identifikovaných příčin a stanovení nejpravděpodobnější kořenové příčiny.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí