NESHODY

Kvalita » Neshody »

Print
Kód:
Systém Palstat CAQ umožňuje organizaci zajistit, že produkt, jenž neodpovídá požadavkům, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným výrobkem jsou stanoveny a řízeny metodikou Global 8D. Moduly pro řízení neshod umožňují organizaci zacházení s neshodným výrobkem následujícím způsobem: - provedením opatření k odstranění zjištěné neshody - schválením jeho použití, uvolnění nebo přijetí na základě výjimky udělené příslušným orgánem a, kde je to aplikovatelné, zákazníkem - provedením opatření, jež zamezí jeho původní použití nebo aplikaci.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí