Kvalita » Neshody » Reklamace »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Modul Reklamace slouží pro řízení a hodnocení neshod/reklamací vnitřních i zákaznických z pohledu vad a příčin, stanovení okamžitých, nápravných, preventivních opatření a nákladů na vzniklé reklamace, analýzy poruch a vad pro předcházení budoucím příčinám vzniku vad. Program plně odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 9001, IATF 16949 kap. 8.7 a využívá metodiku řešení neshod Ford Global 8D.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí