REPORTING

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Reklamace_reporting
Reklamace_reporting EN_CMP_07
Print
Kód:
Rozbory z reklamací lze provádět pomocí funkce Reporting dle zadaných kritérií. Výstupy je možné vizualizovat graficky a vytisknout s využitím připravených nebo vlastních formulářů / tiskových sestav.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí