ZÁPIS A SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REKLAMACE - NESHODY

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Reklamace_Naklady
EN_CMP_03 Reklamace_Naklady
Print
Kód:
Záložka pro sledování nákladů na vzniklé reklamace. Členění nákladů: Náklady požadované zákazníkem (penále, pokuty, vícepráce, ), Náklady na likvidaci neshody (materiál, mzdy), Náklady na okamžité opatření (cestovné, třídění, vícepráce na montáži,), Náklady na opatření odstraňující příčinu vady. Druhy nákladů jsou uživatelsky nastavitelné.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí