ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kvalita » Plánování » Díly »

DD - hlavicka dílu
EN_PAR_03 DD - hlavicka dílu
Print
Kód:
Základní informace. Částečně mohou být přenášeny z ERP systému.Vazba "číslo dílu" a "index změny" musí být jedinečná a je po uložení needitovatelná. Pro "ruční" editaci možno využít "pomocných databází", které zajistí jednotnost zápisu. Hlavní informace je možno vést ve třech jazycích (např. česky, anglicky, německy), což umožňuje tvorbu cizojazyčných reportů.K položce je možno přiřadit obchodniho partnera(y) z modulu Kontakty.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí