ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kvalita » Plánování » Díly »

Základní informace
Základní informace Basic information
Print
Kód: Cena: bez DPH
Základní informace. Částečně mohou být přenášeny z ERP systému.Vazba "číslo dílu" a "index změny" musí být jedinečná a je po uložení needitovatelná. Pro "ruční" editaci možno využít "pomocných databází", které zajistí jednotnost zápisu. Hlavní informace je možno vést ve třech jazycích (např. česky, anglicky, německy), což umožňuje tvorbu cizojazyčných reportů.K položce je možno přiřadit obchodniho partnera(partnery) z modulu Kontakty.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí