ŘÍZENÍ RIZIK - MATICE

Kvalita » Plánování » FMEA »

N_FMEA_matice
FMEA_eng_FMEA N_FMEA_matice
Print
Kód:
Výsledkem analýzy rizik je stanovení významnosti definovaných rizik. Každé riziko s ohledem na zadání má různé dopady, které může způsobit. Dopady rizika neboli následky hodnotíme v pětibodové stupnici Pravděpodobnost x Dopad Sledování rizik u jednotlivých procesů nebo celá FMEA Individuální nastavení úrovní významu rizik

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí