POMOCNÉ DATABÁZE

Kvalita » Plánování » FMEA »

fmea_pomoc_databaze
fmea_pomoc_databaze FMEA_eng_auxdatabase
Print
Kód:
Tvorba číselníku klíčových vad a příčin do tří úrovní společných s moduly Global 8D Report, Reklamace Možnost zápisu ve třech jazycích s následnou tvorbou FMEA v jazykových mutací Definice pomocných databází pro snadné zpracování FMEA

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí