ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY FMEA

Kvalita » Plánování » FMEA »

FME-Analysis
FME-Analysis FMEA_eng_FMEA
Print
Kód:
Sestavení Workflow - blokového diagramu - analýzy rizik systému / konstrukce / procesu / ve stromové struktuře. Identifikace charakteristik výrobku, procesu Hodnocení vad, příčin a následků pomocí kritérií: Význam vady (Vz) Výskyt vady (Vy) Odhalitelnost (Od) Výpočet ukazatele MRP / RPN Stanovení opatření a odpovědnosti

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí