OPERACE

Kvalita » Plánování » Kontrolní a technické postupy »

KTP - operace
EN_CTP_02 KTP - operace
Print
Kód:
V této části jsou z procesů, které mohou být společné s modulem FMEA, definovány technologické operace. Vývojový diagram procesu. Operace je možno doplnit o úkony (vazba na FMEA - VDA), vstupující montážní díly, parametry procesu a doplňující údaje. K operacím jsou dále definovány pracovní návodky a kontrolní kroky.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí