PARAMETRY OPERACE

Kvalita » Plánování » Kontrolní a technické postupy »

KTP - parametry operace
EN_CTP_03 KTP - parametry operace
Print
Kód:
K operaci je možno definovat technologické parametry operace. Z těchto parametrů je možno tisknout nastavovací návodky ap. Parametry mohou vstupovat do kontrolních kroků k definování "znaku procesu" (APQP, Plán kontrol a řízení, sloupec 20)

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí