PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI

Kvalita » Plánování »

Print
Kód:
Plánování jakosti je soubor procesů pro definování a stanovení činností nezbytných k zajištění, že požadavky zákazníka na výrobek či služby jsou splněny. Oblast plánování jakosti procesů je zaměřena na podporu managementu jakosti v předvýrobní etapě tedy v době plánování vzniku jakosti a projevuje se pozorností na celý proces od zahájení vývoje nového výrobku až po zahájení výroby s cílem dosáhnout materiálového a informačního toku o vyšší účinnosti a s nižšími náklady. Tím se nutně zkracují vývojové práce a dodací lhůty nových výrobků či služeb. Cílem plánování jakosti výrobku a výrobních procesů je stanovit komunikaci realizačního týmu zapojeného do tohoto procesu tak, aby se zajistilo, že všechny plánované a definované činnosti jsou ukončeny včas.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí