ŘÍZENÍ PROJEKTU TERMÍNOVÉ SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU PROJEKTU

Kvalita » Plánování » Projekt »

PRJ_terminove_sledovani
PRJ_terminove_sledovani
Print
Kód:
zdroje - pracovníci zajišťující činnosti fází/kroků projektu časový plán - termíny plnění fází/kroků rozpočet finance fází/kroků popis činností fází/kroků projektu kontrola průběhu projektu - Milník - kontrolní krok/hodnocení postupu prací a činností na projektu dokumentace projektu - evidence a řízení příloh v elektronické podobě, přímé propojení na moduly PALSTAT CAQ / Monitorování průběhu projektu systematické monitorování stavu plnění jednotlivých fází/kroků projektu časové sledování průběhu jednotlivých fází/kroků projektu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí