CRM - ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM

Kvalita » Plánování » Projekt »

PRJ_spec_zakaznika
PRJ_spec_zakaznika Project_eng_fulfilment
Print
Kód:
Přijetí poptávky a její registrace v systému PALSTAT Projekt APQP Vstupy/požadavky zákazníka Cíle návrhu nového výrobku - procesu Posouzení proveditelnosti požadavku zákazníka - zadavatele projektu Hodnocení technicko ekonomické analýzy vyrobitelnosti produktu/procesu Zpracování cenové kalkulace/ Zpracování a předání nabídky Sledování platnosti nabídky/ Odezva zákazníka Uvolnění zakázky k realizaci/ zadání projektu nového výrobku

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí