GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU DIAGRAMU POMOCÍ GANTTOVA DIAGRAMU

Kvalita » Plánování » Projekt »

PRJ_ganttuv_diagram
PRJ_ganttuv_diagram Project_eng_Gantt
Print
Kód:
grafické znázornění průběhu projektu pomocí úsečkového Ganttova diagramu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí