Kvalita » Plánování » Vzorkování »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Proces schvalování výrobku slouží pro zabezpečování jakosti před sériovou výrobou dle metodik AIAG, PPAP/VDA 2 s možností ukládání a archivování naměřených hodnot a tisku standardních protokolů. Proces PPAP/VDA 2 definuje typové požadavky na schvalování výrobků včetně výrobních a objemových materiálů.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí