MĚŘENÉ ZNAKY

Kvalita » Plánování » Vzorkování »

SAM-Measuring
SAM-Measuring Sampling_eng_measurement
Print
Kód:
Přiřazení měřených znaků jakosti a kót dílce. Záznam naměřených hodnot. Funkce pro zápis, dokumentaci a archivaci měření znaků jakosti a kót. Měřené hodnoty je možné zadávat ručně nebo načítat z digitálních měřidel pomocí driverů systému Palstat CAQ.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí