PŘEDLOŽENÍ

Kvalita » Plánování » Vzorkování »

SAM-Submission
SAM-Submission Sampling_eng_Submission
Print
Kód:
Stanovení úrovně předkládání je plně v souladu s požadavky PPAP bod 1.4.1/ VDA 2 bod 7. Pro podrobný popis procesu vzorkování je možnost připojit modul - Doklady, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty, výkresovou dokumentaci, protokoly z měřících strojů apod

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí