PŘEDLOŽENÍ

Kvalita » Plánování » Vzorkování »

SAM-Submission
SAM-Submission Sampling_eng_Submission
Print
Kód:
Stanovení úrovně předkládání je plně v souladu s požadavky PPAP bod 1.4.1/ VDA 2 bod 7.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí