RIZIKA MANAGEMENT

Kvalita » Procesy »

PRO-rizika
Processes_eng_risks PRO-rizika
Print
Kód:
Možnost řízení rizik za použití matice rizik (Motýlí diagram) - Hodnocení rizik, Pravidla rizik - Kategorie rizik - Vlastník rizika

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí