CAQAPI

Kvalita » Propojení » CAQ Server »

CZ_SRV_API
CZ_SRV_API EN_SRV_API
Print
Kód:
Pomocí modulu CAQ Server lze zpřístupnit API systému Palstat CAQ. Toto API umožňuje přístup k datům z externích systémů a provádění vybraných akcí. Rozhraní je založeno na webovém REST API a data tak lze zpracovat v libovolném systému. Vzhledem k rozsahu systému Palstat CAQ nezpřístupňuje API v tuto chvíli kompletní databázi, ale rozsah zpřístupněných dat se neustále rozšiřuje. Požadavky klientů jsou vyřizovány prostřednictvím IIS serveru nebo CAQ server přes rozhraní HTTPS volitelně HTTP ve strukturovaném požadavku a odpovědi formátu JSON. - Možnost vizualizace dat ve vlastním externím systému. - Je určeno pro IT profesionály, kteří vědí jak pracovat s API. - Zákazníkům nabízíme možnost podpory při implementaci pro prostředí (C#,ASP a PHP) - Napojení na systém Palstat CAQ přes API je dostupné všem zákazníkům, kteří zakoupí požadovanou LICenci.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí