CAQWEB - PŘÍSTUP K REPORTŮM PŘES WEB

Kvalita » Propojení » CAQ Server »

CZ_SRV_WEB
CZ_SRV_WEB EN_SRV_WEB
Print
Kód:
Reporty připravené v modulu Reporting je možné zpřístupnit uživatelům na intranetu. Data ze systému tak mohou mít k dispozici další pracovníci i bez přímého přístupu do systému. Webové reporty je možné zpřístupnit jak ověřeným uživatelům Palstat CAQ, tak i všem uživatelům ověřeným v Active Directory bez nutnosti zakládání účtu v systému Palstat CAQ. Webové reporty je možné zpřístupnit i pracovníkům s externím přístupem do sítě.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí