Chci připojit jiné měřidlo

Máme vlastní měřidlo a chceme připojit k PC a výstup ukládat do PC.

Propojení » Drivery


Automatizace načítání dat
Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.
Driver (neupřesněno)
Driver pro import dat z měřicích přístrojů
Driver (neupřesněno)
Import dat z měřicího přístroje dle podkladů zákazníka

Chci připojit jiné měřidlo

Máme vlastní měřidlo a chceme připojit k PC a výstup ukládat do PC.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí