INTERFACE DRU20

Kvalita » Propojení » Hardware »

Interface DRU20
Print
Kód: HW-DRV-DRU20

Funkce a použití

Převodník DRU20 pro měřidla Mitutoyo a Mahr (dále jen DRU20) slouží k přenosu hodnot z měřidel se systémem DIGIMATIC do osobního počítače. Je možné k němu připojit až 20 měřidel. Čtení hodnoty z měřidla může být iniciováno stiskem tlačítka na kabelu k měřidlu (je-li jím kabel vybaven), nebo může být povel ke čtení měřidla vydán počítačem. Je také možné zahájit čtení více měřidel současně. Buď povelem z počítače, nebo stiskem tlačítka DATA, nebo stiskem externího spínače připojeného do konektoru u tlačítka DATA. V tomto případě se čtou hodnoty z měřidel připojených do vstupů, které jsou právě povoleny ke čtení. Nastavení vstupů, to znamená  povolení, nebo zákaz čtení je prováděno příkazem z počítače. Vstupy je možné nastavovat individuálně, nebo  hromadně (všechny 20 vstupů). Čtení měřidel probíhá současně, výsledky odchází z  DRU20 do počítače podle odezvy měřidel, od měřidla s nejkratší odezvou po měřidlo s nejdelší dobou odezvy. U měřidel, která to umožňují, se   tlačítkem  ORIGIN,   nebo   stiskem  spínače   připojeného   do   konektoru   u   tlačítka  ORIGIN,   nastavuje   nulová hodnota - počátek. DRU20 je vhodný také pro měřidla, která vyžadují napájení. Např. LGD, LGD-M a LGS. DRU20  se připojí k počítači přes rozhraní RS232 nebo USB. K napájení se používá napájecí adaptér.


Popis
DRU20 je umístěn v robustním krytu z hliníkových profilů a nerezových plechů. Nesmazatelné popisy jsou vytvořeny laserem.  Na čelním panelu je  vlevo dutinka pro připojení konektoru napájecího adaptéru. Vedle je  kontrolka   napájení. Uprostřed je konektor pro připojení k počítači přes RS232. Napravo je zásuvka USB pro připojení k  počítači. Na horní straně je popis s čísly vstupů pro měřidla. Dole jsou dvě tlačítka. Tlačítko DATA zahajuje čtení měřidel. Tlačítko ORIGIN nuluje měřidla (pokud to funkce měřidel umožňuje).  Na levé boční straně DRU20 jsou vstupy pro měřidla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a konektor pro externí spínač se stejnou funkcí jako tlačítko DATA. Na pravé boční straně jsou vstupy pro měřidla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a konektor pro externí spínač se stejnou funkcí jako tlačítko ORIGIN.


Příslušenství
napájecí adaptér 5V / 1000mA
kabel USB A-B 1,5m
kabel RS232 zásuvka 9 / vidlice 9, 2m


Komunikační parametry
Baudrate: 9600 bit / s
Parity: None
Databits: 8
StopBits: 1


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí