INTERFACE MIT1HID

Kvalita » Propojení » Hardware »

Print
Kód: HW-DRV-MU1

Interfejs Mit1HID je nejlevnějším a nejjednodušším zařízením pro přenos hodnot z digitálních měřidel Mitutoyo a Mahr do osobního počítače. S  příslušným kabelem lze připojit různá měřidla. Do počítače není potřeba instalovat žádný program. Data z měřidla jsou přenesena do aplikace otevřené v PC jako by byla zadána z klávesnice. Přenos hodnoty se zahajuje tlačítkem na interfejsu, nožním spínačem, tlačítkem na měřidle, nebo tlačítkem na kabelu k měřidlu. Parametry interfejsu je možné změnit tlačítkem na interfejsu. Interfejs je napájen z počítače. Mit1HID   se   připojuje  k  počítači   přímo,   nebo   přes   prodlužovací   kabel   konektorem  USB. Měřidlo je s Mit1HID spojeno kabelem, který dodává výrobce měřidla. Zásuvka 3,5mm slouží k připojení nožního, nebo jiného spínače (spínacího tlačítka). Spínač má stejnou funkci, jako tlačítko na Mit1HID, které slouží k zahájení přenosu dat z měřidla do počítače a k nastavení Mit1HID. Pokud je měřidlo vybaveno tlačítkem „DATA“, nebo má kabel k měřidlu tlačítko pro vyžádání přenosu hodnoty, lze také stiskem těchto tlačítek zahájit přenos hodnoty z měřidla do počítače.

Připojení počítači    
Po připojení Mit1HID k počítači, identifikuje počítač Mit1HID jako „DIGIMATIC / USB HID keyboard   interface“.   Po   potvrzení   proběhne   automatická   instalace.   Následně   počítač oznámí, že „DIGIMATIC / USB HID keyboard interface je připraven k použití“. Instalace MitHID je dokončena.


- standardním příslušenstvím Mit1HID je prodlužovaci kabel USB
- volitelným příslušenstvím je nožní spínač.

Rozměry: 44 x 31 x 17 mm
Hmotnost :10g


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí