INTERFACE TL2

Kvalita » Propojení » Hardware »

Print
Kód: HW-DRV-TL2 Cena: bez DPH

DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE
TL-2 je určen pro všechna měřidla s výstupem dat DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr). Integruje v sobě tři funkce. Umožňuje sbírat hodnoty z měřidla a ukládat je do paměti pro pozdější přenesení do osobního počítače. Současně se změřenou hodnotou je do paměti TL-2 zaznamenán i datum a čas měření. Povel k sejmutí hodnoty může být dán ručně: stiskem tlačítka DATA, nebo stiskem externího spínače připojeného k TL-2, nebo stiskem tlačítka určeného k výzvě k přenosu hodnoty na měřidle, nebo na kabelu k měřidlu. TL-2 může být také nastaven na automatické měření. Hodnoty se potom ukládají do paměti TL-2 v určené periodě. Perioda měření může být v intervalu 3 vteřiny až 24 hodin. Nastavuje se stejně jako automatické měření po připojení TL-2 k osobnímu počítači. TL-2 může být přepnut do módu interfejs. Hodnoty sejmuté z měřidla se pak přenáší přímo do osobního počítače a neukládají se do paměti TL-2. TL-2 působí jako interfejs s virtuálním sériovým portem USB. Formát komunikace s interfejsem a přenášených dat je stejný jako například u interfejsu DMX-1, nebo DRS100. V obou výše uvedených módech lze současně kontrolovat, zda je aktuální hodnota měřidla v toleranci vzhledem k nastavené horní a dolní mezi. Tato funkce TL-2 odstraňuje únavné rutinní čtení hodnoty na měřidle a eliminuje tak možnost chyb při kontrolním procesu. Tím, že je jednotka k měřidlu připojena kabelem, může být měřidlo umístěné i na méně přístupném a hůře viditelném místě. Horní a dolní mez se nastavuje jednoduše stiskem a podržením tlačítka U-SET resp. L-SET při aktuální hodnotě měřidla rovné horní, resp. dolní mezi. TL-2 se napájí z baterie, nebo z napájecího adaptéru, nebo z osobního počítače. Při napájení z baterie se uplatňuje řízení spotřeby energie přechodem do úsporného režimu a automatické vypnutí.

DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
8190 vzorků
min. perioda měř. 3 vteřiny
max. perioda měř. 24 hodin
napájení baterie, osobní počítač, nebo napájecí adaptér baterie 2 x alkalický článek typ LR6, nebo 2 x akumulátor NiMH typ LR6 napájecí adaptér 5V, s výstupním konektorem USB mini rozměry šířka 117 mm, výška 73 mm, hloubka 29 mm hmotnost 110g (bez baterií)

Příslušenství
Kabel USB A - B mini, 1,5m
Upevňovací sada (klip a nástěnný držák)

Volitelné příslušenství
Napájecí adaptér 5V, s výstupním konektorem USB mini
Nožní spínač


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí