HODNOCENÍ VARIABILNÍCH ZNAKŮ

Kvalita » Systém » Audit výrobku »

AUP-EvalVar
AUP-EvalVar Productaudit_eng_Evaluation
Print
Kód:
Vyhodnocení základních statistických parametrů x - průměrná hodnota s - směrodatná odchylka Max maximální naměřená hodnota Min minimální naměřená hodnota Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti Grafické hodnocení naměřených hodnot Graf naměřených dat Histogram

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí