KATALOGY HODNOCENÍ

Kvalita » Systém » Hodnocení dodavatelů »

SUP - katalog
Supp_eng_Catalog SUP - katalog
Print
Kód:
-> pevně definovaná pravidla pro hodnocení -> definice více typů katalogů pro rozdílné druhy hodnocení např.: dle různé důležitosti dodavatelů (výrobní materiál/služby ap.).

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí