INFORMACE O AUDITU - PLÁN AUDITU

Kvalita » Systém » Audity »

AUD-Header
Audits_eng_Auditplan AUD-Header
Print
Kód:
Zadání základních informací o auditu s přiřazením termínu provedení auditu: - Stanovení druhu auditu a způsobu provedeni. - Zadání účelu, důvodu auditu. - Přiřazení referenční dokumentace. - Rozdělovník pracovníkům zabývajících se auditem. - Určení vedoucího auditora a auditorů. - Seznam auditovaných osob a útvarů. - Stanovení časového harmonogramu auditu.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí