PŘÍPRAVA PROVÁDĚNÍ AUDITŮ - STANOVENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ

Kvalita » Systém » Audity »

AUD - Hodnoceni auditu
Audits_eng_Determevaluation AUD - Hodnoceni auditu
Print
Kód:
Pro vyhodnocení auditů je třeba připravit systém hodnocení. - Hodnocení auditů systému i procesu dle předpisů VDA je neměnným způsobem stanoven firmou Palstat. - U auditování systémů, které nemají stanovené katalogy otázek, je možno hodnocení jednotlivých otázek stanovit uživatelsky.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí