PRŮBĚH PROVÁDĚNÍ AUDITŮ S VYUŽITÍM SW

Kvalita » Systém » Audity »

AUD-Graf
Audits_eng_Flow AUD-Graf
Print
Kód:
Obrázek znázorňuje postup provádění auditů a vazbu na další moduly SW Palstat CAQ. Jednotlivé kroky řízení procesu auditování jsou: 1. Plánování auditů 2. Provádění auditu 3. Dokumentování zjištění 4. Vyhodnocení auditu 5. Stanovení a sledování opatření na základě zjištění. Součástí přípravy auditu je i evidence a kvalifikace auditorů v pomocné databázi tohoto modulu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí