STANOVENÍ A ŘÍZENÍ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH NESHOD V AUDITECH.

Kvalita » Systém » Audity »

AUD-Opatreni
Audits_eng_Listofcorrectactions AUD-Opatreni
Print
Kód:
Pro tento účel slouží část pod názvem "Opatření" u každé otázky. Celková evidence všech opatření stanovených ve všech auditech je v Seznamu opatření. Seznam slouží pro orientaci v opatřeních zadaných v jenom nebo více auditech.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí