PROCESY

Kvalita » Systém » Procesy »

PRO-Proces
Processes_eng_processes PRO-Proces
Print
Kód:
Identifikace, definování a řízení potřebných procesů managementu jakosti a stanovení jejich vzájemných vztahů pomocí stromové struktury. Propojení výstupů a vstupů jednotlivých procesů a popisy činností a vazeb na pracovní místa.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí