HISTORIE DOKUMENTU

Kvalita » Systém » Řízení dokumentů »

QSD historie
EN_QSD_03 QSD historie
Print
Kód:
Umožňuje sledovat a řídit. Informace o předchozích verzí dokumentu včetně jejich plného znění platné distribuované dokumenty dle rozdělovníku, dokumenty v připomínkovém řízení a dokumenty v tvorbě

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí