SEZNAM DOKUMENTŮ

Kvalita » Systém » Řízení dokumentů »

QSD seznam rizenych dokumantu
EN_QSD_06 QSD seznam rizenych dokumantu
Print
Kód:
Základní informace o řízených dokumentech ve vybrané databázi: Číslo/označení dokumentu, Název dokumentu, Druh dokumentu, Index vydání dokumentu, Zařazení dokumentu, Zpracovatel a datum, Zpracování, Schvalovatel a datum schválení, Uvolňovatel dokumentu Dále informace o dokumentu včetně stromové struktury databáze a dokumentů v ní obsažených

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí