KATALOG DOKUMENTŮ

Kvalita » Události » Archiv »

ARC-Katalog
EN_ARC_04 ARC-Katalog
Print
Kód:
- Definování předlohy dokumentu - Popis dokumentu s definicí indexu změny (revize) - WorkFlow dokumentu nastavení přístupu útvarů a uživatelů k archivovanému dokumentu - Popis a definice struktury dokumentu - Nastavení intervalu archivace nebo skartace dle požadavků normy ISO, zákonů o archivnictví a účetnictví - Uživatelské definování popisu pomocí polí Info 1-5 s možností vlastní definice

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí