ŠABLONY

Kvalita » Události » Checklist »

02_CHK_CZ_Sablona
02_CHK_CZ_Sablona 02_CHK_EN_Template
Print
Kód:
V modulu se definují předepsané kroky ve fázích, tzv. šablony, kde je možné si chronologicky předdefinovat veškeré činnosti včetně jmenování týmu, doby trvání a bodů, které mají být v rámci kroku provedeny.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí