ZÁLOŽKA PODPIS

Kvalita » Události » Digitální podpisy »

03_SIG_SIGN_CZ
03_SIG_SIGN_CZ 03_SIG_SIGN_EN
Print
Kód:
Umožňuje definování Grafických podpisů s možností definování Profilu, kde lze předdefinovat pozici podpisu/razítka v podepisovaném dokumentu.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí