AUTOMATIZACE

Kvalita » Události » Reporting Designer »

REP-Mail
Print
Kód:
Připravené reporty je možné automaticky rozesílat emailem v předem nastaveném čase. Data v reportech jsou v takovém případě aktuální k okamžiku odeslání. Reporty lze odesílat na pevně nastavené adresy, stejně jako na adresy vytěžené reportem.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí