DASHBOARD A PREZENTACE

Kvalita » Události » Reporting Designer »

REP-Dashboard
Print
Kód:
Větší množství reportů je možné uspořádat do formy přehledné obrazovky jako Dashboard (kontrolní panel), případně automaticky střídat jejich zobrazení ve formě prezentace. Tyto možnosti jsou vhodné zejména pro bezobslužné vizualizační systémy, jako obrazovky ve výrobě a podobně.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí