EDITAČNÍ REPORTY

Kvalita » Události » Reporting Designer »

REP-Editacni
EN_REP_03 REP-Editacni
Print
Kód:
Pro případy zvláštních požadavků na vstup dat - jako je například zjednodušené zahájení preventivní údržby či záznam o neshodě - lze připravit reporty s možností vstupu některých dat uživatelem. Zadaná data jsou zapsána přímo do příslušných polí v modulech PALSTAT CAQ.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí